Loyalty Card (khách hàng thân thiết)

 Chương trình dành riêng cho khách hàng là thành viên thân thiết của Juliet's Garden

 - Chương trình tích điểm

- Phần thường có giá trị