KHU S
- Là nơi bao quát của quán, ngồi theo hồ cá.
- Quan sát được toàn bộ cảnh của quán.
- Khu vực sát quầy Bar, có thể xem Barterder pha chế.
- Đặt biệt ngồi Khu S vào dịp cuối tuần là nơi thích hợp để xem và nghe nhạc, quan sát ca sĩ.
- Khu S là nơi bảo quát của quán.