KHU P
- Phòng lạnh với sức chứa 50 người.
- Rất phù hợp với nhân viên văn phòng hoặc làm việc.
- Có thể đặt phòng hợp, tiệc công ty, sinh nhật.