ĐÊM NHẠC TỐI THỨ 7

THỜI GIAN: 19h30 - 21h30, thứ 7 hàng tuần
Nhóm nhạc nước ngoài: Kuleen D'Gang (Philippines)

Ca sĩ Việt: Ca sĩ Ngọc Quy - Ca sĩ Anh Vũ